Aarbeidsrelatie geen werkgeversgezag
algemene modelovereenkomst

Opdrachtgever: Als een natuurlijke of rechtspersoon een opdracht wenst te verstrekken aan On wheels01 verleent On Wheels 01 zijn diensten voor het uitvoeren van de  werkzaamheden. Voor iedere overeenkomst tussen On wheels01 en een Opdrachtgever gelden de Algemene Voorwaarden van On wheels01 voor zover er niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van de voorwaarden afgeweken is.

U kunt met al uw vragen bij ons terecht
Wij verlenen onze diensten bij voorkeur uur of vaste prijs op basis van vakmanschap de volgende werkzaamheden
vraag offerte aan
Heeft u al een klus?
vrijblijvend
  Na de ruwbouw treedt de afbouw in: de woning is wind- en waterdicht, de riolering is aanwezig e.d. en de afbouwwerkzaamheden kunnen (voornamelijk) binnenshuis plaatsvinden. Hoewel je ook dakafwerking, beglazing, balustraden en hekwerken, installaties, beveiliging, zonwering e.d. tot de afbouwfase zou kunnen rekenen, wordt bij afbouwbedrijven onder de term “afbouw” de volgende werken verstaan: binnenwandafwerking gevelafwerking, vloerafwerking en plafonds. Ook de inrichting van keuken en badkamer behoren tegenwoordig meestal tot de afbouw. Werknemers in “de afbouw” behoren tot de bedrijfstaksector A&O (Afbouw en Onderhoud)
Ons te benaderen
ˮ
Schilderwerk sausen muur en plafond
Aflakken kozijnen, deuren, meubels, constructies
Stukadoren inclusief decoratieve maatwerk
Houtrot reparatie, renovatie of vervanging
Raam en deurposten installatie, dakraam plaatsen
Diverse montage werkzaamheden
Vloer en wandtegels zetten
Isolatie voor vloer en dak
Metselwerk scheidingsmuren bouwen (ytong)
Elektra installatie
Loodgieter installatie riolering en/of drinkwater
cv ketel, verwarming installatie
Vloer egalisatie, vloer leggen
Afwerken plinten, sierranden, lijsten, afkitten
Sloopwerken
 

Disclaimer: De informatie op deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland. Bij het maken en invullen van deze site zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, maar wij kunnen geen garanties geven dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. On Wheels01 is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Gratis Hosting
POWERED BY